ŞİZOFRENİ DOSTLARI DERNEĞİ
Şizofreni Dostları Derneği 1996 yılında Dr.Ercan Kesal ve bir grup hekim arkadaşının girişimiyle hayata geçirildi. Bir süre hekimlerin yönetiminde çalışmalarına devam eden Dernek, daha sonraki dönemde ağırlıklı olarak hasta ve hasta yakınlarının da katkılarıyla alanında çok etkin bir dernek haline geldi.

Şizofreni Dostları Derneği (İstanbul), Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği (Ankara), Şizofreni Derneği (İzmir), adları altında kurulan dernekler, şizofreni tanılı kişiler ve yakınlarının biraraya gelerek şizofreni konusunda bilgilerini arttırmalarına, yaşadıkları duyguları paylaşmalarına olanak sağlamak, tedaviyle ilgili güncel bilgileri en hızlı bir biçimde yaygınlaştırarak üyelerine ulaştırmak, toplumda ve yazılı/görsel basındaki yanlış bilgilendirme ve önyargıların önüne geçmek için kamuoyu oluşturmak amacıyla şizofreni tanılı kişiler yakınları ve bu alanda çalışan hekimler tarafından ortaklaşa kurulmuş sivil toplum örgütleridir.

Derneklerin öncelikli hedefi, şizofreniyi yaşayanlar arasındaki dayanışmayı geliştirmektir. Şizofreni Dostları Derneği Türkiye`de psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili olarak kurulan ilk sivil toplum örgütüdür.

DERNEĞİN AMAÇLARI

1. Şizofreniden etkilenen kişileri ve onların yakınlarını bir araya getirerek dayanışmalarını sağlamak, toplumdaki bilgi eksikliği ve anlayışsızlık karşısında yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmak, mücadele gücü aşılamak.
2. Rahatsızlıktan etkilenen kişilerin duygu ve deneyimlerini paylaşmalarını, tedavideki gelişmeleri izlemelerini sağlamak.
3. Kamuoyundaki ve yazılı/ görsel basındaki yanlış inanışları giderebilmek için doğru bilgileri sunmak.
4. Yürürlükteki yasalardaki şizofreni ve benzeri psikiyatrik rahatsızlıklara ilişkin maddelerin çağdaş düzeye getirilmesine, sosyal haklar ve iş bulmayla ilgili sorunların aşılmasına yönelik kamuoyu oluşturmak.
5. Şizofrenisi olan kişilerin sosyal hayata uyumunu sağlamak, diğer insanlarla iletişim kurmalarını, sorumluluklar almalarını sağlamak.


DERNEĞİN FAALİYETLERİ

1. Şizofrenisi olan kişiler ve onların yakınları için, 'şizofrenide genel bilgiler', 'şizofrenide aile', 'şizofrenide ilaç tedavisi', 'şizofrenide yasal konular', ' şizofrenide seyir', 'şizofrenide psiko-sosyal tedaviler' gibi kitapçıklar yayınlandı.
2. 'Şizofreni bülteni' isimli yayınımız yılda dört kez hazırlanarak bütün üyelere ücretsiz dağıtılıyor.
3. Halka açık toplantılar düzenlenerek toplumun her kesiminin rahatsızlık hakkında doğru bilgiler edinmesine çalışılıyor.
4. Mayıs 1998'de 1. Şizofreni Günleri ve Mart 2001'de 2.Şizofreni Günleri düzenlendi. Her iki toplantı da gerek ülkemizde gerekse dünyanın değişik yerlerinde hasta yakınları tarafından kurulmuş derneklerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
5. 17 Mart 2001 tarihinde Taksim Alanında şizofrenisi olan kişiler, onların yakınları ve hekimler tarafından halka broşürler dağıtıldı.
6. Şizofreni Dostları Derneği, 2001 yılında Dünya Psikiyatri Derneği (WPA) tarafından dünyada 15 ülkede yürütülmekte olan 'şizofreniyle ilgili damga ve ayırımcılıkla mücadele' programını İstanbul da uygulamak üzere resmi işbirliği merkezi olarak kabul edilmiştir. Toplumda şizofreni ile ilgili farkındalık yaratılması için basının, hekimlerin ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi programın ana amaçlarıdır.
7. Dernek merkezimizde üyelere aile ve grup psikoterapilerinin yanı sıra resim, müzik,folklor, tiyatro gibi çeşitli alanlarda meşguliyet terapileri verilmektedir.

www.sizofrenidostlaridernegi.com
www.sizofreni-pap.com
u RUH SAĞLIĞI ve
ŞİZOFRENİ VAKFI
u ŞİZOFRENİ
DOSTLARI DERNEĞİ
u YENİ İNSAN
u ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ
u MAHALLE MEYDANI
u HAYAT ve SAĞLIK
u PİYALE PAŞA
SPOR KLÜBÜ
u SİVİL İNSİYATİF
u SAĞLIK POLİTİKASI
u MAHALLEM KORUYUCU
SAĞLIK EVLERİ
u GÜNCEL HABERLER
u YAYINCILIK
u BİYOGRAFİ
u İLETİŞİM


Ruh Sağlığı ve Şizofreni Vakfı | Şizofreni Dostları Derneği | Yeni İnsan | Özel Okmeydanı Hastanesi | Mahalle Meydanı | Hayat ve Sağlık
Piyale Paşa Spor Klübü | Sivil İnsiyatif | Sağlık Politikası | Mahallem Koruyucu Sağlık Evleri | Güncel Haberler | Yayıncılık | Biyografi | İletişim